Culion Foundation Inc. trained new members of Eco-Warriors for Community-based Mangrove Rehabilitation

Kabataan. Malakas, Masigasig at Bukas ang Isip, Handang Matuto, Handang mag-boluntaryo.

Nitong Mayo 4 at 5, taong-kasalukuyan sinanay ng Culion Foundation Inc. – Fish Right ang sampung kabataan at tatlong kababaihan para sa Community-based Mangrove Rehabilitation. Sila ay mga Eco-warriors ng Sitio Coring Barangay Carabao Culion mula aa sektor ng mga mangingisda, kabataan at kababaihan.

Related Post